Wednesday, June 29, 2011

Esei Moral SPM

BAHAGIAN B [ 20 MARKAH ]

9
Menurut Jabatan Pendaftaran negara, kadar penceraian di Malaysia meningkat pada setiap tahun. Huraikan dua nilai yang perlu diamalkan oleh setiap pasangan suami isteri untuk mengelakkan penceraian.[10 markah]

Setiap pasangan suami isteri haruslah mengamalkan nilai kasih sayang terhadap keluarga.Mereka haruslah mempunyai perasaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam untuk mengelakkan penceraian.Sebagai contoh,mereka sepatutnya menghargai percintaan mereka kerana pengekalan hubungan perkahwinan yang bahagia bukannya mudah.Mereka juga patut mempunyai perasaan cinta ,kasih dan sayang yang berkekalan untuk mengelakkan penceraian.Sebagai contoh,mereka haruslah saling membantu sekiranya pasangan mereka menghadapi sebarang konflik atau tekanan hidup.Selain itu,pasangan hidup haruslah mengamalkan nilai hormat dan taat kepada anggota keluarga.Mereka sepatutnya memuliakan setiap anggota keluarga untuk mengelakkan penceraian.Sebagai contoh,si isteri sepatutnya menghormati si suami sebagai ketua keluarga manakala si suami sepatutnya memikirkan pendapat serta pandangan si isteri sebelum membuat sebarang keputusan.Pasangan hidup sepatutnya berinteraksi dan member layanan bersopan untuk mengelakkan penceraian.Sebagai contoh,mereka haruslah berkomunikasi secara bersopan-santun dan lemah-lembut untuk mengelakkan kebencian mana-mana pihak.Seterusnya,setiap pasangan hidup sepatutnya mengamalkan nilai rasional.Mereka sepatutnya bolehberfikir kesan berlakunya penceraian.Sebagai contoh,anak-anak mereka akan membesar tanpa kasih sayang ibu atabapa.Pasangan hidup sepatutnya bertindak wajar dengan mengelakkan penceraian.Sebagai contoh,mereka sepatutnya menghadiri kursus perkahwinan dan berumah tangga untuk menyediakan mereka untuk memikul tanggungjawab rumah tangga.
Teo Yi Wen (5 Sn)

10.
”Buruh kanak-kanak meningkat di seluruh dunia”

Huraikan nilai-nilai yang diamalkan oleh kerajaan dalam usaha membanteras gejala tersebut. [10 markah]

J1. Kerajaan mengamalkan nilai melindungi hak kanak-kanak.Pihak kerajaan sepatutnya membela dan memberi naungan kepada kanak-kanak dengan mengurangkan bilangan buruh kanak-kanak.Sebagai contoh, pihak kerajaan memastikan keselamatan kanak-kanak terjamin daripada melakukan kerja-kerja buruh kerana mungkin akan mengakibatkan kematian kanak-kanak kerana keletihan.Pihak kerajaan haruslah memelihara hak kanak-kanak dengan mengurangkan bilangan buruh kanak-kanak.Sebagai contoh, pihak kerajaan haruslah memastikan kanak-kanak memperolehi peluang untuk bersekolah dan menimba ilmu bukannya menanggung sumber pendapatan keluarga melalui aktiviti buruh.Kerajaan haruslah mengamalkan nilai bertanggungjawab.Kerajaan Sebagai contoh, kerajaan haruslah memastikan pihak yang melanggar peraturan dan akta perlindungan kanak-kanak akan dikenakan hukuman denda dan penjara.Selain itu,pihak kerajaan haruslah mengamalkan nilai rasional.Pihak kerajaan sepatutnya boleh berfikir kesan pengambilan buruh kanak-kanak.Sebagai contoh,buruh kanak-kanak yang kekurangan ilmu pengetahuan tidak dapat menyumbangkan bakti kepada negara dengan itu tidak dapatlah misi negara kita direalisasikan.Pihak kerajaan haruslah bertindak wajar dengan mengurangkanbilangan kanak-kanak buruh.Sebagai contoh,pihak kerajaan bolehlah memaparkan rencana mengenai tindakan yang akan dikenakan sekiranya seseorang itu terlibat dalam pengambilan buruh kanak-kanak.haruslah memikul tugas dengan mengurangkan bilangan buruh kanak-kanak.Sebagai contoh,kerajaan haruslah merangka akta yang melindungi kanak-kanak daripada terlibat dalam aktiviti buruh.Kerajaan juga harus melaksanakan kewajipan dengan mengurangkan bilangan buruh kanak-kanak. Teo Yi Wen (5 Sn)


J2. Kerajaan mengamalkan nilai melindungi hak kanak-kanak .Pihak kerajaan membela hak kanak-kanak dengan berusaha membanteras gejala buruh kanak-kanak .Sebagai contoh ,pihak kerajaan menggubal undang-undang bahawa kanak-kanak di bawah umur 15 tahun tidak dibenarkan bekerja .Pihak kerajaan memelihara hak kanak-kanak dengan berusaha membanteras gejala buruh kanak-kanak yang melibatkan kanak-kanak .Sebagai contoh ,pihak kerajaan mengenakan hukuman terhadap peniaga yang mengeksploitasikan kanak-kanak sebagai buruh .Selain itu ,Pihak kerajaan mengamalkan nilai bertanggungjawab .Pihak kerajaan melakukan sesuatu tugas serta kewajipan dengan sempurna dengan berusaha membanteras gejala buruh kanak-kanak .Sebagai contoh ,pihak kerajaan selalu melakukan operasi terhadap peniaga-peniaga di negara kita untuk memastikan meraka tidak menjadikan kanak-kanak sebagai buruh .Pihak kerajaan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna dengan berusaha membanteras gejala buruh kanak-kanak .Sebagai contoh ,pihak kerajaan memberikan bantuan kewangan kepada keluarga yang miskin untuk menghalang mereka menjadikan anak-anak mereka sebagai buruh untuk mendapatkan sumber kewangan . Keu Pei San (5SN)
11. Berikut ialah kempen yang dijalankan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya.

Sudahkah Anda Mendaftar Sebagai Pengundi?
DAFTARLAH SEKARANG !!!
PILIHAN RAYA BOLEH BERLAKU BILA-BILA MASA


Huraikan nilai-nilai yang sepatutnya menjadi amalan setiap warganegara Malaysia.
[ 10 markah ]


Setiap warganegara Malaysia sepatutnya mengamalkan nilai penglibatan diri dalam pembangunan negara. Mereka sepatutnya melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan nagara dengan berdaftar sebagai pengundi. Contohnya, mereka sepatutnya mengundi untuk memilih bakal pemimpin. Mereka sepatutnya mematuhi Perlembagaan Malaysia dengan berdaftar sebagai pengundi. Sebagai contoh, Perlembagaan Malaysia memperuntukkan setiap warganegara Malaysia sepatutnya mengundi dalam pilihan raya. Selain itu, setiap warganegara Malaysia sepatutnya mengamalkan nilai cinta akan negara. Mereka sepatutnya mempunyai perasaan sayang dan bangga kepada negara dengan berdaftar sebagai pengundi. Contohnya, mereka sepatutnya berasa megah kerana Malaysia menggunakan cara demokrasiiaitu pilihan raya untuk memilih pemimpin. Mereka sepatutnya meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri dengan berdaftar sebagai pengundi. Sebagai contoh, mereka sepatutnya mengutamakan dan mengambil berat tentang politik negara. Di samping itu, setiap warganegara Malaysia sepatutnya mengamalkan nilai bertanggungjawab. Mereka sepatutnya memikul kewajipan dengan berdaftar sebagai pengundi. Contohnya, mereka sepatutnya melibatkan diri dalam pilihan raya. Mereka juga sepatutnya melaksanakan tugas sebagai seorang warganegara Malaysia dengan berdaftar sebagai pengundi. Sebagai contoh, mereka sepatutnya menjalankan amalan mereka, iaitu mengundi.
Chang Wan Ling(5SN)

2 comments:

  1. salam sejahtera....boleh tak share bagaimana format baru untuk menjawab soalan esei. bagaimana untuk mengenalpasti kehendak soalan sama ada jawapan perlu ditulis dengan nilai atau fakta. tq cikgu hanif (SMK Jitra)

    ReplyDelete